• Văn vẻ

    Tháng Giêng là tháng chơi văn

    Vẫn còn cả tuần nữa mới hết Tết, cứ mỗi ngày đọc được 100-200 trang sách thì 1 tuần cũng đọc được ít thì một – hai quyển sách mà nhiều thì có khi đến bốn, năm quyển. Lâu lắm…